O Hirurgiji Kila

Hirurgija kila je program sačinjen od hirurga i multidisciplinarnog tima lekara koji obezbeđuje najsavremenije lečenje svih vrsta kila kao i kompleksne rekonstrukcije trbušnog zida zbog velikih defekata.

Naši Doktori

Ukrtako

O NAMA

Na čelu našeg programa je asistent dr Aleksandar Bogdanović. Dr Bogdanović je jedan od retkih hirurga u našoj zemlji koji se pored zbrinjavanja malih kila u preponi i na trbušnom zidu uspešno bavi i kompleksnim rekonstrukcijama trbušnog zida koje zahtevaju veliko iskustvo i posvećenost. Kao saradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu u Beogradu, bavi se i naučnim istraživanjem i publikovanjem rezultata naučnog rada u oblasti pronalaženja različitih modifikovanih tehnika za reparaciju kila a u cilju smanjena procenta recidiva bolesti.

Dr Aleksandar Bogdanović

Ambulantni tretman i lokalna anestezija

Naš tim izvodi od 50-70 operacija preponskih kila od kojih su neke recidivantne. Prosečno se godišnje izvede 20-30 kompleksnih reparacija velikih kila trbušnog zida. Većina operacija se izvodi u lokalnoj anesteziji u uslovima ambulantnog lečenja. Bolesnik napušta bolnicu nakon par sati od operacije i provodi dalji postoperativni tok u kućnom ambijentu. Lokalna anestezija je posebno pogodna za stariju populaciju bolesnika koja je opterećena pratećim bolestima kardiovaskularnog sistema, kod kojih je opšta anestezija visoko rizična ili nemoguća. Brza mobilizacija bolesnika neposredno nakon intervencije, ishrana na sam dan operacije i boravak u kućnim uslovima svakako smanjuju hirurški i emocionalni perioperativni stres.

Kompleksne rekonstrukcije trbušnog zida

Kompleksne rekonstrukcije trbušnog zida su potrebne kod velikih kilnih defekata koji nastaju nakon uklanjanja inficirane mrežice ili su prisutni kod tzv džinovskih incizionih hernija sa eventracijom, odnosno prolapsom organa trbušne duplje kroz kilni defekt (sekundarni abdomen). Osnovni problem je redukcija volumena trbušne duplje što produkuje visok intraabdominalni pritisak nakon reparacije kile. Ovakvo stanje je po život opasno i iziskuje kontinuirani monitoring vitalnih parametara u jedinici intenzivnog lečenja neposredno postoperativno.

Multidisciplinarni tim

Pored tima naših hirurga, u vaš tretman je uključen anesteziolog ija je uloga nezanemarljiva i pored primene lokalne anestezije. U preoperativnu pripremu za sam operativni zahvat je neizostavno uključen internista-kardiolog a na raspolaganju su i lekari drugih specijalnosti ukoliko se ukaže potreba za tim. Negu bolesnika sprovodi tim iskusnih sestara koje su dostupne 24 sata.

Recidivantne kile

Jedan deo operacija se odnosi na recidivantne kile. Neki od bolesnika su imali i po nekoliko prethodnih operacija kila na istom mestu.

Individualizovani pristup

Tim naših lekara brne o potrebama svakog pojedinačnog bolesnika. Samo razmatranjem ličnih karakteristika i detalja iz zdravstvenog stanja svakog pacijenta može se odabrati najoptimalnihi tretman i postići zadovoljavajući rezultati.

Naučni i istraživački rad

Naši hirurzi su uključeni u klinička i bazična istraživanja na polju hernija koja imaju za cilj poboljšanje kvaliteta veštačkog materijala koji se ugrađuje u bolesnike, smanjenje procenta recidiva nakon reparacije („najbolja operacija kile je i poslednja“) i poboljšanje hirurških tehnika.

70

Operacije Ingvinalnih Hernija Godišnje

20

Operacije Incizionih Kila Godišnje

10

Kompleksne Rekonstrukcije Trbušnog Zida
Laparoskopske operacije kila

Laparoskopske operacije kila

Laparaskopske operacije kila slične su svim drugim laparoskopskim procedurama. Omogućavaju „unutršnji pogled“ trbuha. U trbuh…

Lihtenštajn

Lihtenštajn

Lihtenštajn tehnika je najčešće korišćena beztenziona metoda u lečenju preponskih kila. Ova tehnika podrazumeva zatvaranje…

Operacija incizione kile

Operacija incizione kile

Tehnika komponentne separacije Tehnika komponentne separacije je jedna od najcitiranijih hirurških tehnika za reparaciju kila…