Dental Care

Špigelova kila

Špigelova kila je defekt na prednjem trbušnom zidu koji  nastaje u srednjem ili donjem delu trbuha uz bočnu ivicu pravog mišića trbuha. Špigelova kila je izuzetno retka. Obično je vrlo mala zbog čega se retko uočava na prednjem trbušnom zidu. Ako se fizikalnim pregledom posumnja na prisustvo Špigelove kile, potrebno je uraditi ultrasonografski pregled abdomena...

Recidivantna kila

Recidivantna kila je kila nastala na mestu prethodne hirurške reparacije primarne ili incizione hernije. Recidivantna hernija nastaje usled: nepovoljnog zarastanja rane, konstantnog naprezanja, istezanja ili fizičkog stresa ili usled tehničke hirurške greške u toku primarne operacije kile. Naši Doktori Dr Aleksandar Bogdanović Detaljnije [email protected] Dr Predrag Zdujić Detaljnije [email protected] Dr Uroš Đinđić Detaljnije [email protected]

Femoralna kila

Femoralna kila je retka vrsta kile koja se manifestuje kao izbočina na unutrašnjem delu prepone. Femoralna kila najčešće nastaje kada masno tkivo ili deo creva prodje kroz otvor na prednjem trbušnom zidu u prostor koji se naziva femoralni kanal. Za razliku od ingvinalnih kila, femoralne kile češće nastaju kod žena, zbog specifične anatomije njihove karlice,...