Neurology

Inciziona kila

Inciziona kila je bilo koja praznina (nedostatak) u trbušnom zidu sa ili bez ispupčenja u predelu postoperativnog ožiljka koja se može potvrditi pregledom ili radiološkim snimanjem. Prema lokalizaciji, incizione kile se dele na kile srednje linije trbuha i lateralne kile. Incizione kile srednje linije se nalaze između ksifoida i stidne kosti kao i između bočnih...

Sportska prepona

U javnosti a i u literaturi uopšte postoje brojni termini koji se odnose na stanje hroničnog bola u preponi: bolna prepona, hronični bol u preponi, atletska prepona, sportska prepona i slično. Dugoročni bol u preponi bez prisustva hernije je relativno čest problem u populaciji. Najčešće je zahvaćena populacija sportista i to fudbaleri, hokejaši, ragbisti, košarkaši,...

Definicija i podela kila

Abdominalna kila ili hernija je urođeni ili stečeni defekt kontinuiteta normalnog muskulo-aponeurotičnog i fascijalnog dela trbušnog zida, koji dopušta izlaženje bilo kog tkiva, osim onog koje normalno prolazi kroz otvore na trbušnom zidu. Kile se dele na spoljašnje i unutrašnje. Spoljašnje kile su kile trbušnog zida i preponske kile. Prema klasifikaciji Evropske hernia asocijacije, kile...