Pulmonary

Špigelova kila

Špigelova kila je defekt na prednjem trbušnom zidu koji  nastaje u srednjem ili donjem delu trbuha uz bočnu ivicu pravog mišića trbuha. Špigelova kila je izuzetno retka. Obično je vrlo mala zbog čega se retko uočava na prednjem trbušnom zidu. Ako se fizikalnim pregledom posumnja na prisustvo Špigelove kile, potrebno je uraditi ultrasonografski pregled abdomena...

Inciziona kila

Inciziona kila je bilo koja praznina (nedostatak) u trbušnom zidu sa ili bez ispupčenja u predelu postoperativnog ožiljka koja se može potvrditi pregledom ili radiološkim snimanjem. Prema lokalizaciji, incizione kile se dele na kile srednje linije trbuha i lateralne kile. Incizione kile srednje linije se nalaze između ksifoida i stidne kosti kao i između bočnih...

Sportska prepona

U javnosti a i u literaturi uopšte postoje brojni termini koji se odnose na stanje hroničnog bola u preponi: bolna prepona, hronični bol u preponi, atletska prepona, sportska prepona i slično. Dugoročni bol u preponi bez prisustva hernije je relativno čest problem u populaciji. Najčešće je zahvaćena populacija sportista i to fudbaleri, hokejaši, ragbisti, košarkaši,...