Dr Aleksandar Bogdanović

Radno Vreme

 • Ponedeljak
  00:00 - 24:00
 • Utorak
  00:00 - 24:00
 • Sreda
  00:00 - 24:00
 • Četvrtak
  00:00 - 24:00
 • Petak
  00:00 - 24:00
 • Subota
  00:00 - 24:00
 • Nedelja
  Neradni dan

Dr Aleksandar Bogdanović je specijalista abdominalne hirurgije sa interesovanjem u digestivnoj onkološkoj hirurgiji i hirurgiji kila. On je rukovodilac programa Hirurgija kila. Obrazovanje i iskustvo u hirurgiji kila je sticao radeći sa profesorom M. Žuvelom, doajenom naše hirurgije.

Dr Bogdanović je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine. Specijalizaciju iz abdominalne hirurgije završio je 2017. godine a specijalističke akademske studije iz oblasti digestivni sistem završio je 2016.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorske akademske studije završio je 2021. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti rekonstruktivne hirurgije.

Izabran je u zvanje Kliničkog asistenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu marta 2018. godine za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom. Reizabran je 2021.

Oblasti stručnog i naučnog interesovanja dr Bogdanovića su hirurško rešavanje kila u preponi , primarnih i incizionih (postoperativnih) kila  i rekonstrukcija kompleksnih defekata trbušnog zida. Poseban klinički interes je usmeren na  minimalno invazivni pristup u hirurškom lečenju. Autor je i koautor nekoliko naučnih članaka o hirurgiji kila u prestižnim naučnim časopisima koji poseduju index citiranosti i grupisani su u kategoriju M22 i M23 kao i radova iz zbornika sa međunarodnih i nacionalnih skupova.

OBRAZOVANJEDoktor medicine; Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (2007)
Doktor medicinskih nauka; Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (2021)
SPECIJALIZACIJAAbdominalna hirurgija; Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (2017)
ZVANJEKlinički asistent na katedri Hirurgija sa anesteziologijom
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (2018)
EKSPERTIZAHirurgija preponskih kila i kila trbušnog zida
KONTAKT[email protected]