Cenovnik

Vrsta OperacijeCena (EUR)
Primarna preponska hernija (ingvinalna ili femoralna)1500
Recidivantna preponska hernija nakon operacije bez mrežice2000
Recidivantna preponska hernia nakon operacije sa mrežicom2500
Primarne male kile trbušnog zida (umbilikalna, epigastrična, Spiegel)1200
Recidivantne male kile trbušnog zida nakon operacije bez mrežice1800
Recidivantne male kile trbušnog zida nakon operacije sa mrežicom2500
Rives tehnika za velike primarne i incizione hernije3000
Rives tehnika za recidivantne primarne i incizione hernije nakon operacije sa mrežicom4000
Tehnika komponentne separacije za velike kile i eventracije4500
Lichtenstein tehnika za sportsku preponu2500
Prvi pregled8000 (RSD)

*Previjanje, skidanje konaca i prva kontrola nakon mesec dana od operacije su uračunati u cenu