Laparoskopske operacije kila

#
Laparoskopske operacije kila

Laparaskopske operacije kila slične su svim drugim laparoskopskim procedurama. Omogućavaju „unutršnji pogled“ trbuha. U trbuh se ubacuje gas (ugljen-dioksid), koji omogućava prostor i bolju vizuelizaciju hirurgu. Prednosti ovih metoda su nekoliko manjih, jedva vidljivih, rezova umesto jednog većeg, bolja vizuelizacija hirurga, manje bolova posle operacije, kao i brži povratak svakodnevnim aktivnostima, fizičkoj aktivnosti i briži povratak na posao, koji se meri u danima (u odnosu na nedelje kod drugih procedura).

Postoji nekoliko tehnika:

  • TAPP (transabdominal preperitoneal repair)
  • TEP (tottaly extraperitoneal repair)
  • IPOM (intraperitoneal onlay mesh)

Indikacije za laparoskopsko izvodjenje operacije slične su kao i kod ostalih metoda i tehnika. Laparoskopska procedura posebno je indikovana kod obostranih i recidivantnih ingvinalnih hernija.

TAPP

Transabdominalni preperitonealni pristup daje prednost intraperitonealne perspektive, koja je pogodna kod bilateralnih hernija, velikih defekata i ožiljaka kod prethodnih operacija u donjem abdomenu.

TEP

Prednost totalnog ekstraperitonealnog pristupa je to što ne dolazi do otvaranja peritoneuma, čime se smanjuje mogućnost povrede intraabdominalnih organa, kao i  nastanak hernije na mestu plasiranja porta. Kao i prethodna metoda, koristi se kod obostranih ingvinalnih hernija, ali i kod jednostranih ingvinalnih hernija kada ožiljno tkivo otežava takozvani prednji pristup.