Lihtenštajn

#
Lihtenštajn

Lihtenštajn tehnika je najčešće korišćena beztenziona metoda u lečenju preponskih kila. Ova tehnika podrazumeva zatvaranje kilnog otvora ušivanjem specifično konstruisane, sintetske mrežice. Pored toga što zatvara kilni otvor mrežica deluje i kao most za urastanje novog tkiva i jačanje trbušnog zida.  Ona bi trebalo da bude laka za rukovanje, elastična, čvrsta, otporna na kontrakcije mišića, imunološki inertna i rezistentna na infekcije. Najčešći materijali koji se danas koriste za izradu ovih mrežica su polipropilen i poliester. Prema prečniku i broju sintetskih vlakana od kojih su načinjene mrežice se dele na lake i teške. Različite studije su pokazale da upotreba lakih mrežica ostavlja manje ožiljke i umanjuje pojavu hroničnog bola uz jednaku stopu recidiva kao i pri korišćenju teških mrežica.

Ova procedura se može izvoditi u lokalnoj ili regionalnoj anesteziji dok se kod bolesnika sa nižim pragom bola može izvesti i u opštoj anesteziji.  Niska stopa recidiva (manje od 1%), brz i efikasan oporavak sa minimalnim postoperativnim bolom i retkim komplikacijama čine ovu tehniku zlatnim standardom u operativnom lečenju preponskih kila.  Ukoliko se ova tehnika primeni po principima ambulantne (jednodnevne) hirurgije, bolesnik je odmah nakon intervencije u mogućnosti da se samostalno kreće, nakon nekoliko časova može da jede i pije, a bolnicu napušta istog ili narednog dana.