Operacija incizione kile

#
Operacija incizione kile

Tehnika komponentne separacije

Tehnika komponentne separacije je jedna od najcitiranijih hirurških tehnika za reparaciju kila trbušnog zida. Opisana je 1990. godine od strane hirurga Oskara Ramireza. Može se koristiti za rešavanje kila srednje linije ali uz brojne modifikakcije je moguće rešavati i kile lateralnog trbušnog zida. Brojni autori su vremenom predložili modifikacije na originalni rad.

Operacija podrazumeva disekciju trbušnog zida kojom se kosi spoljašnji mišić oslobođa od unutrašnjeg kosog mišića kroz avaskularni sloj što omogućuje medijalno pomeranje miofascijalnog kompleksa koga čine unutrašni kosi, transverzalni mišić i pravi trbušni mišić. Pomeranjem kompleksa ka srednjoj liniji obostrano moguća je reparacija defekata i preko 10 cm. Ukoliko se radi o čistoj hirurškoj rani, rekonstruisanu srednju liniju trbuha treba pojačati mrežicom a ukoliko se radi o inficiranoj i kontaminiranoj rani, savetuje se primena resorptivne mrežice u cilju privremenog pojačanja trbušnog zida.