Operacija sportske prepone

#
Operacija sportske prepone

Ukoliko se opsežnom dijagnostikom posumnja da je bol u preponi porekla ingvinalnog kanala, lečenje treba započeti kombinacijom metoda fizikalne medicine i analgetske terapije u periodu od minimum 3-6 meseci. Ukoliko se nakon ovog perioda ne postigne zadovoljavajući uspeh indikovano je razmotriti hirurško lečenje. Smatra se da oko petina bolesnika nema zadovoljavajući efekat i biva podvrgnuto hirurškom lečenju. Operacija podrazumeva rekonstrukciju transverzalne fascije, oslobađanje nerava ingvinalnog kanala i reparaciju primenom neresorptivne mrežice po Lihtenštajn metodi.

Prosečni period od pojave simptoma do operacije je oko 9 meseci a kreće se u opsegu 3-20 meseci. Prosečno vreme od operacije do potpunog povratka uobičajenim aktivnostima je oko 10 nedelja. Prema podacima iz literature, skoro oko 90% bolesnika je bez bola nakon oporavka od operacije. Nažalost, oko 5% operisanih bolesnika zahteva reoperaciju. Pojedini hirurzi kombinuju reparaciju ingvinalnog kanala i tenotomiju. Smatra se da hirurško lečenje pokazuje bolji efekat u odnosu na konzervativni pristup uzimajući u obzir povratak uobičajenim aktivnostima, zadovoljstvo bolesnika i stepen redukcije bola.