Neurology

Operacija sportske prepone

Ukoliko se opsežnom dijagnostikom posumnja da je bol u preponi porekla ingvinalnog kanala, lečenje treba započeti kombinacijom metoda fizikalne medicine i analgetske terapije u periodu od minimum 3-6 meseci. Ukoliko se nakon ovog perioda ne postigne zadovoljavajući uspeh indikovano je razmotriti hirurško lečenje. Smatra se da oko petina bolesnika nema zadovoljavajući efekat i biva podvrgnuto…